ITEMS Inżynieria Sp. z o.o.
Innowacyjne Technologie Ekologiczne, Metody i Systemy ©


Szanowni Państwo,Jesteśmy firmą innowacyjną. Wprowadzamy na rynek i wdrażamy rozwiązania technologiczne naszych pomysłów oraz współpracujących z nami kontrahentów i kooperantów. Firma nasza powstała w 2011 roku.


Proponujemy rozwiązania do nowych obiektów oraz do modernizacji już istniejących obiegów kanalizacji deszczowej oraz wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest przebudowa i rozdział kanalizacji na deszczową i sanitarną. Mamy również proste rozwiązania dla indywidualnych gospodarstw domowych.

Jesteśmy producentem mobilnych, innowacyjnych filtrów kanalizacyjnych
 do oczyszczania deszczówki, wód i ścieków opadowych, roztopowych - EkoSeparatorów KB.

Jako materiały filtracyjne oczyszczania  ścieków stosujemy preparat własnej o nazwie CelecoDrain C Ma on zastosowanie również w Studziennych matach filtracyjnych przeznaczonych do studni chłonnych oraz przy oczyszczania wód odciekowych z np. z wysypisk. Może też być doskonałym materiałem do zastosowania jako warstwy zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do gleby i wód gruntowych.
Rozpoczęliśmy działania zmierzające w kierunku promowania i realizacji Polskich projektów związanych z innowacyjną gospodarką, w tym również w zakresie inżynierii elektrycznej, a szczególnie w zakresie pozyskiwania "zielonej energii".

Opierając się na zasadach Zrównoważonego Rozwoju i wysokiej jakości naszych produktów oraz usług zapewnimy Państwu elastyczność i kompleksową pomoc w doborze odpowiednich metod oraz systemów ochrony środowiska, nieinwazyjnych, skutecznych oraz w dobrej cenie.

Oferujemy bieżącą pomoc techniczną, serwis produkowanych u nas urządzeń i miłą obsługę.
Znajdziesz nas też na stronie www.ekoseparator.pl .


Zapraszamy do współpracy oraz do zapoznania się z
najnowszymi u nas nowościami.


 

 

16 czerwca 2016


Podstawy prawne

PODCZYSZCZANIE WÓD OPADOWYCH

Obecnie produktami transformacji opadu w spływ powierzchniowy są ścieki opadowe. Dotyczy to zwłaszcza zlewni dużych miasta. W związku z tym przepisy nakazują oczyszczanie wód opadowych odprowadzanych m.in. z zanieczyszczonych centrów miast, terenów przemysłowych, baz transportowych, parkingów, itp. Obszar prawa UE dotyczący ochrony środowiska obejmuje około 70 dyrektyw, zastępowanych i uzupełnianych kilkakrotnie dyrektywami „siostrami” oraz 21 rozporządzeniami. >>>  WIĘCEJ

 

4 czerwca 2016


Szanowni Państwo!

4 czerwca obchodzimy

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

LINK

 

22 marca 2016


Szanowni Państwo!
22 marca obchodzimy
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

 

LINK

 

9 marca 2016


Przedstawiamy nasze referencje.

Zapraszamy!

 

 

4 listopad 2015


Szanowni Państwo,

Informujemy, że wprowadziliśmy nowy model urządzenia EkoSeparator KB1-2 Typ 31/20 podwieszany >>> SPECYFIKACJA.

Zastępuje on dotychczas produkowany model  EkoSeparator KB1-2 Typ 27/12.

Mowy model charakteryzuje się zwiększoną sprawnością i przepływem maksymalnym do 15 l/s i nominalnym do 10 l/s, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych wymiarów urządzenia. Dotychczasowy przepływ wynosił 12 i 8 l/s.

Cena urządzenia pozostaje bez zmian.

Więcej informacji o EkoSeparatorach >>> POBIERZ

ZAPRASZAMY.

 

20 maja 2015


Zapraszamy do zapoznania sie z najnowszą ofertą sorbentu CelecoSorb© do usuwania ropopochodnych >>>POBIERZ OFERTĘ

 

3 październik 2014


Posiadamy rozwiązania dla: Kraków

Mała retencja wód opadowych Kraków  "Mała Retencja Wód Opadowych" >>> ZOBACZ

 

12 sierpień 2013


ZAPRASZAMY na nasze allegro... sklep

Kup teraz

 


Działając na rzecz pozyskiwania "zielonej energii" rozpoczęliśmy działania zmierzające do wdrażania projektów związanych z pozyskaniem energii odnawialnych, których źródłem jest biomasa pochodzenia rolniczego

Zapraszamy do współpracy:

E-mail: biuro@ itemsinzynieria.pl
Zapraszamy do współpracy!